• uniform
     

    School Uniform/ Uniforme de la escuela 

    T-shirt - White, Navy Blue, Light Blue, yellow 
    Camisa o Blusa—Blanca, Azul Marino, Azul Cielo, Amarillo

    Pants or Shorts- Navy Blue, Khaki or Cream 
    Pantalón o Falda—Azul Marino, Khaki o Crema    

    Polo Shirt- Can use it without logo in solid colors white, navy blue, light blue or yellow
    Camisa Polo-  se puede usar, sin logo en colores solidos: Blanca, Azul Marino, Azul Cielo y Amarillo