• uniform

  School Uniform/ Uniforme de la escuela 

  T-shirt - White, Navy Blue, Light Blue, yellow 
  Camisa o Blusa—Blanca, Azul Marino, Azul Cielo, Amarillo

  Pants or Shorts- Navy Blue, Khaki or Cream 
  Pantalón o Falda—Azul Marino, Khaki o Crema    

  Polo Shirt- Can use it without logo in solid colors white, navy blue, light blue or yellow
  Camisa Polo-  se puede usar, sin logo en colores solidos: Blanca, Azul Marino, Azul Cielo y Amarillo