• Social Studies 8 / Estudios Sociales 8
  Units of Study -  March, April
  Unidades - Marzo, Abril
   
  Progressive Movement / Movimiento Progresivo
   
  World War I / La Primera Guerra Mundial
   
   
   
   
  Progressive Movement / Movimiento Progresivo
   

  Progressive Era / la Era Progresiva
   
   
  World War I / La Primera Guerra Mundial
   
  World War I / la Primera Guerra Mundial